Spørgsmål:

Hvorfor byder Esbjerg kommune ikke alle opgaver ud i fagentreprise?

Nogle entreprenører i Esbjerg oplever, at når Esbjerg kommune udbyder en byggeopgave i totalentreprise, så bliver de som entreprenør, kun brugt til, at regne kontrolpriser, men får aldrig opgaven, som underentreprenør.

Det ville være ønskeligt, at Esbjerg Kommune ville udbyde alle opgaver i fagentrepriser.

Besvaret af Carsten Schlein, Ejendomschef i Esbjerg Kommune

Som udgangspunkt byder Esbjerg Kommune byggeopgaver ud i fagentrepriser, men der er fordele og ulemper ved alle udbudsformer, derfor bliver hver opgave i forberedelsesfasen, vurderet på hvilken udbudsform, der vil være den mest hensigtsmæssige.

I langt de fleste tilfælde, ansættes der et rådgiverteams af arkitekter og ingeniører, som sammen med brugerne, udvikler det rigtige forslag. Når projektet er færdigprojekteret, sendes det i licitation i fagentrepriser.

Typisk er det opgaver, der kræver stor brugerinddragelse i de tidlige faser. Brugerindragelsen har den fordel, at der opnås stort ejerskab og indflydelse på løsningen fra brugerne. Ulempen ved denne udbudsform er, at der først sent i forløbet bliver afklaring af økonomien, med risiko for omprojektering i større eller mindre grad.

En anden ulempe kan være, at vi ender med, at få et projekt, der ikke er helt så bygbart, som hensigten, da entreprenørerne først bliver involveret efter kontraktindgåelse.

Stram tidsplan kan spille ind
Senest har Esbjerg Kommune udbudt ”Ny Ishal” i en totalentreprisekonkurrence. Argumenterne her har overvejende været, at byggeriet har så stram en tidsplan, fordi den eksisterende bygning skal nedrives og en ny bygning opføres, imellem 2 slutfaser af ishockeyturneringen.

Når totalentreprenøren er fundet, kan de optimere tidsplanen, ved at projekterer sideløbende, og der skal ikke efterfølgende afholdes licitation i fagenterpriser, som i dette tilfælde, skulle udbydes, som EU udbud pga. tærskelværdien på knap kr. 39 mio. Et EU udbud har et forlænget tidsforløb, i forhold til tilbudsloven.

En anden overvejelse, der er lagt til grund, for beslutningen om udbud i totalentreprise på ”Ny Ishal” er, at mindske risikoen for byggestop, i tilfælde af konkurs eller rekonstruktion af et firma.

En del af prækvalifikationen har været totalentreprenørernes økonomiske formåen. Man kan naturligvis ikke sikre sig, mod en entreprenørs konkurs, men vi har overvejende gode vurderingsmuligheder på denne måde.

Desværre oplever vi under fagentrepriser, at byggeriet til tider må stoppe og der skal laves stadeopgørelse, når en entreprenør kommer under rekonstruktion. Med dette projekt ”Ny Ishal” vil en sådan situation få store konsekvenser for klubbens muligheder, for at deltage i ishockey turneringens slutspil.

Nyt P-hus
Den næste opgave, der er planlagt udbudt som en totalentreprisekonkurrence, er et nyt P-hus i Danmarksgade. Her lægges der til grund, at der ud over prisen, konkurreres på antal p-pladser og designet, som er vigtigt i bymidten. Desuden er det næsten udelukkende en elemententreprise.

Det skal tillige tilføjes, at det ikke er alle byens entreprenører, der er enig i, at alle kommunens byggeopgaver, bør udbydes i fagentrepriser. Der er lokale firmaer, som ser sig selv som totalentreprenør og gerne vil have Esbjerg kommune, som reference. Ydermere er der andre, som har gode relationer til totalentreprenørerne og ofte er med, som underentreprenør.