Vores rulleliste

Når Esbjerg Kommune køber håndværker- eller entreprenørydelser, sker dette efter Tilbudsloven enten via underhåndsbud eller begrænset licitation. Ved begge modeller er ”rullelisten” udgangspunktet for valg af hvilke leverandører, der indbydes til at afgive tilbud.

For at komme på rullelisten skal du udfylde disse blanketter:

(Link til blanketterne på Esbjerg Kommunes hjemmeside)

Blanketterne skal fornyes én gang årligt, og I modtager en påmindelse, når det er tid.

For at sikre ligebehandling kan alle interesserede virksomheder melde sig på rullelisten. Esbjerg Kommune annoncerer hvert år efter firmaer, som ønsker at komme i betragtning til at byde på vedligeholdelsesarbejde på kommunens ejendomme og på opgaver under Vej & Park. Annonceringen forgår via ugeaviserne i Esbjerg, Ribe og Bramming, og elektronisk på kommunens hjemmeside.

Rullelisten er opdelt i fagområder og opgavestørrelser, så den enkelte virksomhed kan tilmelde sig den type opgaver, som den ønsker.

Hvis du ønsker optagelse på rullelisten, stiller vi blandt andet krav om oplysning af firmaets timepriser og inden for hvilken økonomisk ramme firmaet ønsker at afgive bud. Desuden stiller vi krav om accept af regler for blacklistning (bilag 1.) og Esbjerg Kommunes sociale klausuler.

Firmaets ydelser skal ligge indenfor nævnte fagkategorier: Tømrer/snedker, murer, maler, elektriker, VVS, gulv, entreprenør, kloakmestre.

Esbjerg Kommune ønsker at kende den økonomiske ramme, firmaet kan afgive tilbud inden for. Ud fra dette kriterium bliver firmaerne ikke indbudt til at give pris på opgaver, de pga. størrelsen ikke kan udføre. Esbjerg Kommune har oplevet, at firmaer udebliver fra licitationen pga. opgavens omfang, så opdelingen er en fordel for alle parter.

I 2019 var der ca. 400 firmaer registreret på listen. Derfor kan der gå lang tid imellem henvendelserne fra Esbjerg Kommune.

Udvælgelse

Valget af hvilke leverandører, der bliver inviteret til at afgive tilbud, sker som udgangspunkt ved at vælge de virksomheder, der står øverst på rullelisten på det pågældende tidspunkt. Udgangspunktet er endvidere, at det primært er virksomheder inden for lokalområdet, der inviteres, mens der inviteres én udenfor lokalområdet. Der inviteres typisk 3-5 virksomheder.

Når Ejendomme indbyder, vil én af de indbudte virksomheder fra lokalområdet være ”husets håndværker”, mens Vej & Park altid inviterer den tilbudsgiver, der ved sidste licitation afgav det bedste tilbud fra en lignende opgave.

Husets håndværker er typisk fundet ved firmaer, som har været med på opførelsestidspunktet af bygningen, eller som efter tur er blevet tildelt rollen som husets håndværker.

Dog tager vi altid hensyn til de inviterede virksomheders faglige formåen og tekniske kapacitet i forhold til den konkrete opgave og sikring af tilstrækkelig konkurrence, når der indbydes til at afgive tilbud.

Esbjerg Kommune ønsker at kende firmaets timepris. Timeprisen bruges eksempelvis ved ekstraarbejder, hvor opgaven aftales ekstraordinært og udføres efter medgået tid.

De virksomheder, der er blevet inviteret til at afgive tilbud, placeres nederst på listen, så der sker et ”rul”. Deraf navnet rullelisten.

Et firma, som afstår fra at deltage i licitation placeres ligeledes nederst på listen, ligesom udeblivelse af tilbud også indgår i rotationen, eftersom det anses som, at firmaet har fået sin tur og kommer bagved på ny.

Rullelisten sikrer således, at det ikke er de samme virksomheder, der inviteres til at afgive tilbud og ligeledes, at alle på listen over tid vil modtage en invitation.