Kære virksomhed

Esbjerg Kommune inviterer igen i år til et dialogmøde for virksomheder inden for byggebranchen. Vanen tro vil du bl.a. kunne få indblik i Esbjerg Kommunes og DIN Forsynings bygge- og anlægsprogrammer for de kommende år. Du vil desuden kunne høre om de store erhvervsprojekter, der er på vej til kommunen.

Esbjerg Kommune har sat en klar grøn dagsorden med et ambitiøst mål om at blive CO2 neutral i 2030. Vi ønsker, at Esbjerg skal være en driver for den grønne omstilling og sætter derfor med et oplæg om Green Transition Lab/Living Lab fokus på kommunens indsats for at understøtte fremtidens energiløsninger gennem samarbejder på tværs af forsyningsarter.

Byggeriet spiller en vigtig rolle, når det handler om at opfylde regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. I 2023 indføres der krav til maksimalt CO2-fodaftryk i nybyggeri, og frem mod 2030 skærpes kravet. Det stiller nye krav til både bygherrer, projekterende og entreprenører og håndværkere. DI Byggeri giver et overblik over de kommende krav i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri som et bredt flertal i Folketinget vedtog i foråret 2021, og hvor de store udfordringer ligger.

Jobcenteret afslutter det formelle program med en status på arbejdsmarkedet i Esbjerg Kommune.

Vi runder mødet af med en sandwich og der vil være mulighed for at netværke med deltagere fra andre virksomheder.

Tilmelding til arrangementet er nødvendig og kan ske via mail til kibp@esbjerg.dk senest d. 19. november.

Jeg glæder mig til at se dig til et godt og informativt møde den 7. december 2021.

Venlig hilsen

Jesper Frost Rasmussen
Borgmester

Link til: Program for Dialogmøde for byggeriets parter