Et nyt udbudspanel vil gøre det mere enkelt at byde på Esbjerg Kommunes indkøb for 1,5 mia. kroner årligt. Flere små og mellemstore virksomheder skal opleve en bedre dialog og lettere adgang til de kommunale opgaver.

Hvert år køber Esbjerg Kommune varer og tjenesteydelser for knap 1,5 mia. kroner. Det er en anseelig sum, som lokale virksomheder og leverandører naturligvis gerne vil have del i, og Esbjerg Kommune styrker nu dialogen og samarbejdet med erhvervslivet for at gøre udbudssystemet mere gennemskueligt for virksomhederne.

”Vi vil gerne knytte et tættere bånd til det lokale erhvervsliv, så vi sikrer, at input fra virksomhederne indgår i det strategiske arbejde med kommunens udbud og indkøb. Derfor har vi som et nyt tiltag oprettet et udbudspanel, hvor repræsentanter fra virksomheder og kommunen sammen sikrer, at systemet er velfungerende på begge sider af skrivebordet”, siger Eddie Dydensborg, økonomichef i Esbjerg Kommune.

Bedre adgang til fadet

Udbudspanelet er det første af sin slags i Danmark, og målet er at gøre tilgangen til kommunens udbud mere enkel og overskuelig.

”Vi ønsker at opsætte rammer, der gør det lettere at finde rundt i udbudssystemet og på den måde give flere virksomheder mod på at byde ind. Samtidig vil vi gerne blive klogere på, hvilke barrierer der i dag udfordrer virksomhederne, når de gerne vil deltage i udbud, og selvfølgelig arbejde på at få dem nedbrudt”, siger Eddie Dydensborg.

For at sikre den mest effektive udnyttelse af skatteborgernes penge, er kommunerne underlagt regler og formkrav, når leverandørernes tilbud skal vurderes. Der kan eksempelvis stilles krav om bankgarantier, lige som virksomheden ikke må have gæld til det offentlige.

”Udbudsreglerne er jo ikke lavet for at gøre det svært at byde ind på opgaverne, og hvis reglerne opleves som barrierer, der står i vejen, er vi klar til at hjælpe og vejlede, så flere kan byde ind. Det gælder i høj grad også de små og mellemstore virksomheder, for det bør ikke kun være koncerner med store personaleressourcer, der tør give sig i kast med at byde ind på at løse kommunalt udbudte opgaver”, siger økonomichefen.

Vidste du??
Esbjerg Kommune køber ind for cirka 2 mia. kroner om året: 1,1 mia. kroner til tjenesteydelser og 350 mio. kroner som varekøb. De resterende cirka 500 mio. kroner er ikke udbudsegnede indkøb (eksempelvis mellemkommunale indkøb og indkøb i regionalt regi).