Udbudspanelet inviterer til temamøde omkring Esbjerg Kommunes udbud indenfor bygge og anlæg.

Mødet er for dig, der gerne vil høre mere om hvordan Esbjerg Kommune udbyder, herunder hvornår der udbydes i hhv totalentrepriser og fagentrepriser. Garantistillelse og rulleliste bliver ligeledes drøftet.

Vi har inviteret Horten Advokatpartnerselskab til at komme og fortælle om AB 18, og vi runder dagen af med en snak omkring hvilke sociale hensyn  Esbjerg Kommune tager.

Program

AB18 v. Andreas Christensen og Niels Jørgen Oggesen fra Horten Advokatpartnerselskab
Indblik i den nye AB18 og forskellene til AB92

Esbjerg Kommunes udbud af byggerier v. Ejendomschef Carsten Schlein, Garantistillelse, totalentrepriser vs. fagentrepriser og rullelisten.

Sociale hensyn v. Line S. Christiansen, Byrådssekretariatet
Esbjerg Kommunes byråd vedtog i 2017 en række principper for varetagelse af sociale hensyn i kontrakter, der vedrører levering af tjenesteydelser og bygge- og anlæg, da kommunen ønsker at påtage sig et socialt ansvar og forventer det samme af sine samarbejdspartnere.

Du kan se den fulde invitation her.

Tilmeld dig her

Temamøde

Temamøder er mindre møder, hvor vi tager et konkret tema op.